12/06/18 עגורן נייד - סוג ב' 
יתקיים בסניף חיפה

20/06/18 בודקים מוסמכים פ.מ. לאביזרי הרמה 
יתקיים בסניף לוד

20/06/18 עובד גובה (תעשיה) 
יתקיים בסניף לוד

21/06/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

21/06/18 רענון גולשי מעטפת בניין 
יתקיים בסניף חיפה

24/06/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

25/06/18 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף חיפה

25/06/18 השתלמות ענפית בבנייה לממונים 
יתקיים בסניף לוד

26/06/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

26/06/18 עובד גובה (משולב) 
יתקיים בסניף לוד

26/06/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

27/06/18 רענון עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

28/06/18 עובד גובה (בניין) 
יתקיים בסניף לוד

28/06/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

29/06/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

29/06/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה