17/01/18 מפעילי מלגזות (אמצ"ש) 
יתקיים בסניף לוד

17/01/18 נאמני בטיחות 
יתקיים בסניף לוד

17/01/18 רענון מלגזות 
יתקיים בסניף לוד

19/01/18 מדריך עבודה בגובה (שישי) 
יתקיים בסניף חיפה

22/01/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

23/01/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

28/01/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

28/01/18 מדריך עבודה בגובה (מקורי) 
יתקיים בסניף חיפה

29/01/18 רענון עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

29/01/18 עגורן צריח - סוג א' (מקורי) 
יתקיים בסניף לוד

30/01/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

30/01/18 ניהול פרויקטים בבניה 
יתקיים בסניף חיפה

30/01/18 השתלמות ענפית בבנייה לממונים (מקורי) 
יתקיים בסניף חיפה

04/02/18 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף לוד

05/02/18 גולש מעטפת בניין 
יתקיים בסניף לוד