22/03/18 ועדת קבלה 
יתקיים בסניף חיפה

25/03/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

26/03/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

26/03/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

26/03/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

27/03/18 עובד גובה (בניין) 
יתקיים בסניף לוד

28/03/18 רענון עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

28/03/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

08/04/18 עגורן צריח - סוג א' 
יתקיים בסניף חיפה

08/04/18 איתות ועניבנות 
יתקיים בסניף לוד

09/04/18 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

09/04/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

11/04/18 עובד גובה (בניין) 
יתקיים בסניף לוד

11/04/18 העמסה עצמית - סוג ד' 
יתקיים בסניף לוד

11/04/18 מפעילי מלגזות 
יתקיים בסניף לוד