17/11/17 העמסה עצמית - סוג ד' 
יתקיים בסניף לוד

17/11/17 איתות ועניבנות 
יתקיים בסניף לוד

17/11/17 מפעילי מלגזות 
יתקיים בסניף לוד

17/11/17 רענון מלגזות 
יתקיים בסניף לוד

20/11/17 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף חיפה

21/11/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

21/11/17 מפעילי מלגזות 
יתקיים בסניף חיפה

21/11/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

22/11/17 מפעילי מלגזות 
יתקיים בסניף לוד

22/11/17 רענון מלגזות 
יתקיים בסניף לוד

23/11/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

26/11/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

26/11/17 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

26/11/17 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף לוד

28/11/17 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד