24/09/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

25/09/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

26/09/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

26/09/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

27/09/17 רענון עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

27/09/17 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

27/09/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

02/10/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

08/10/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

09/10/17 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

09/10/17 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף חיפה

15/10/17 הכשרת בטיחות גובה למנהלי עבודה 
יתקיים בסניף לוד

16/10/17 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

16/10/17 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

17/10/17 מדריך עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

17/10/17 בטיחות בבניה ובניה הנדסית 
יתקיים בסניף חיפה