07/10/18 עגורן צריח - סוג א' 
יתקיים בסניף חיפה

21/10/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

21/10/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף לוד

23/10/18 עובד גובה (תעשיה) 
יתקיים בסניף לוד

23/10/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

24/10/18 עובד גובה (משולב) 
יתקיים בסניף לוד

25/10/18 עובד גובה (בניין) 
יתקיים בסניף לוד

28/10/18 עגורן צריח - סוג א' 
יתקיים בסניף לוד

29/10/18 רענון עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף לוד

31/10/18 רענון מדריכי עבודה בגובה 
יתקיים בסניף חיפה

31/10/18 יום עיון בנושא בטיחות בחשמל 
יתקיים בסניף לוד

01/11/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה

05/11/18 עובד גובה (תעשיה) 
יתקיים בסניף לוד

05/11/18 מטפס תרנים 
יתקיים בסניף לוד

05/11/18 עובד גובה (כללי) 
יתקיים בסניף חיפה